INPUT PROCESS

Risikovurdering

Få oversikt og kontroll på virksomhetens risikobilde

For virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige – både nasjonalt og internasjonalt – kan det å ha kontroll på virksomhetens risikobilde være avgjørende for om virksomheten lykkes med å nå sine mål.

Risikovurdering gir bedre grunnlag til å fatte beslutninger som støtter opp under virksomhetens målsettinger, og stadig større krav til sikkerhet gjør at det fokuseres mer på det å ha gode systemer for å vurdere potensiell risiko.

Risikovurdering kan gjøres på alle dokumenter, prosesser og prosjekter

I Input Process kan du gjøre risikovurderinger på alle typer dokumenter, prosesser og prosjekter. Disse baseres på feiltyper fra avvikssystemet, samt sansynlighet og konsekvens for å fastslå risikonivå.

Søkbart trusselregister gir grunnlag for risikoanalyse

Når du har kartlagt alle trusler og vurdert risikoen vil du få et søkbart trusselregister som senere kan være grunnlag for risikoanalysene.

Få bedre kontroll på den estimerte risikoen

Det er også muligheter for å vurdere den potensielle risikoen basert på alle typer hendelser, ikke bare basert på avvik. Her vil da risikoen være basert på feiltyper fra tilløp og faktiske hendelser.

Dermed kan du kontrollere den estimerte risikoen fra vurderingene i dokumenter, prosesser og prosjekter opp mot hendelser som rapporteres inn.

Modulen for risikovurdering har det du trenger for å ha ha kontroll på risikoen og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner

Kommer…

Det er flere gode grunner til å velge iP Risikovurdering:

 • Bedre oversikt over virksomhetens risikobilde
 • Større mulighet til å minimere potensielle problemer og farer
 • Risikovurdering på alle typer dokumenter, prosesser og prosjekter
 • Vurdering av potensiell risiko på alle typer hendelser
 • Risikovurdering av aktiviteter i en gitt prosess, kun for MxGraph
 • Risikomatrise
 • Risikoanalyse med definering av barriere, dvs. tiltak for å redusere risikoen
 • Varsling når barrierer går ut på dato feks. lisens på brannmur og andre tiltak
 • Søkbart trusselregister
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.