INPUT PROCESS

Prosess- og virksomhetsmodellering

Skap en felles forståelse for virksomhetens målsettinger, strategi og prosesser slik at de lettere kan gjennomføres og oppnås.

Med Input Process modul for prosess- og virksomhetsmodellering kan du oppnå et visuelt og prosessbasert styringssystem. Det gir et enklere grensesnitt til styring av informasjon, prosesser og risiko. Og er med på å skape en felles forståelse!

Ved å kartlegge og tegne prosesser bringer du virksomhetens målsettinger, strategier og prosesser opp på et forståelig nivå. Det gir deg økt innsikt i virksomhetens kjerneområder og letter den kontinuerlige forbedringen.

Synliggjør hva som er viktig og innfri virksomhetens målsettinger

Dette åpner også opp for en overordnet og helhetlig synlighet for hva som er viktig, og hva du bør fokusere på dersom du vil lykkes med å innfri virksomhetens målsettinger i henhold til å:

 • håndtere levering

 • styre den faktiske aktivitet opp mot konkrete målsettinger

 • forbedre prosessene i seg selv

 • utføre dem over tid

Ved å avdekke virksomhetens styrker og svakheter står du bedre rustet til å planlegge en videre strategisk og operativ virksomhetsstyring.

Hvem passer denne modulen for?

Modulen for prosess- og virksomhetsmodellering har flere bruksområder og egner seg for deg som er ute etter:

 • et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem iht. ISO: 9001:2000 som baserer seg på visuelle fremstillinger av virksomhetens struktur og prosesser

 • et verktøy til å lage interaktive virksomhetsmodeller og/eller en virksomhetsportal.

 • en prosess- og risikoanalyse av virksomheten

 • å kontrollere prosesser gjennom registrering av kontrollpunkter.

Les mer
Tegn opp visuelle modeller i MXGraph eller Visio

I systemets innebygde modelleringsverktøy MXGraph kan du lage visuelle modeller (kart) over  prosesser og aktiviteter, og knytte personer, dokumenter, bilder og andre opplysninger til hver enkelt aktivitet. Det gir økt forståelse for virksomhetens kjernestruktur og nøkkelfunksjoner, og gir et klarere bilde av roller og oppgaver.

Risikovurdering av prosesser

Du har også mulighet til å risikovurdere aktivitetene i en prosess. Risikovurdering av prosesser sier noe om farenivået til de ulike aktivitetene slik at du kan prioritere å gjøre noe med de områdene som har høyest farenivå. Les mer om risikovurdering

Hva kan du oppnå med prosess- og virksomhetsmodellering?
 • Et mer oversiktlig bilde av virksomhetens kjerneprosesser
 • Felles forståelse for roller og oppgaver
 • Håndtere prosesser og oppgaver på en mer strømlinjet og etterprøvbar måte
 • Styre den faktiske aktivitet opp mot konkrete målsetninger
 • Risikovurdering av prosesser
 • Forbedring av prosesser
 • Utføre prosesser på best mulig måte over tid, dvs. kontinuerlig forbedring.
Hvilke områder av virksomheten kan dra nytte av prosess- og virksomhetsmodellering?

De fleste områder hvor du har behov for å definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere prosessen kan dra nytte av prosessmodulen:

 • Strategi og målsettinger
 • Forretningsprosesser
 • Arbeidsprosesser
 • Organisering
 • Ressurser
 • Kompetanse
 • Produkter
 • IKT (infrastruktur)

Modulen for prosess- og virksomhetsmodellering gjør det enklere å skape en felles forståelse for virksomheten kjernestruktur og styre prosesser i ønsket retning. Modulen inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Kartlegging av virksomhetens prosesser og kritiske punkter/aktiviteter i disse.
 • Integrert, webbasert og brukervennlig designverktøy.
 • Grafisk og visuell fremstilling av prosesser.
 • Gir også en god navigasjon gjennom kvalitetssystemet med klikkbare aktiviteter.
 • Integrert med dokumenter og avvik.
 • Trestruktur for oversikt over alle prosesser og deres sammenhenger.
 • Risikovurdering av aktivitetene.
 • HACCP-modul for bla. IK-Mat.
 • Modul for produksjonstyring av produkter.
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Prosess- og virksomhetsmodellering:

 • Gir økt forståelse for virksomhetens kjernestruktur og nøkkelfunksjoner
 • Gir et klarere bilde av roller og oppgaver
 • Gir bedre grunnlag til å utvikle skreddersydde kvalitetssystem som støtter hele virksomheten
 • Hjelper deg å se endringer som må gjøres for å forbedre prosesser
 • Håndtere levering på en mer strømlinjet og etterprøvbar måte
 • Styre den faktiske aktivitet opp mot konkrete målsetninger
 • Risikovurdere og forbedre prosesser
 • Utføre dem på best mulig måte over tid
 • Støtter ISO: 9001:2000
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process modul for prosess- og virksomhets-modellering

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.