ISO og API

Gjør sertifiseringen enklere ved bruk av Input Process!

Input Process imøtekommer krav i alle kjente standarder for ledelsessystemer, enten det gjelder kvalitet (ISO 9001), ytre miljø (ISO 14001), datasikkerhet (ISO 27001) eller arbeidsmiljø (ISO 45001). Systemet støtter også API Q1 og API Q2.

Input Process vil derfor være til stor nytte ved sertifisering!

Input Process og ISO

I tillegg til at Input Process imøtekommer krav i alle kjente standarder for ledelsessystemer er Input Process tilpasset alle standarder som du kan sertifisere ledelsessystemer etter. Det vil si alle ISO-standarder som slutter på tallet 1.

Alle ISO-standarder bygger på en felles grunnmur hvor du gjennom kartlegging av prosesser bevisstgjør hvilke faktorer som påvirker bedriften (kontekst). Basert på kartlagt kontekst etableres en politikk hvor det knyttes opp mål som følges opp via KPI.

ISO-terminologi har krav til planlegging av driften gjennom risikobasert tilnærming. Input Process har løst dette ved at mulighet og risikobilde er kartlagt direkte inn i informasjonen om den enkelte prosess, aktivitet eller dokument.

Prosesser blir tildelt en prosesseier og vedlikehold og oppdatering av risikobildet skjer automatisk gjennom varsling til den respektive prosesseier.

ISO 9001 har krav til at aktuelle dokumenter må være tilgjengelig for den respektive bruker. Dette løses gjennom distribusjonslister av dokumenter. Du trenger ikke å bekymre deg for å huske på å sende f.eks. den oppdaterte miljøpolitikken til alle ansatte. Dette tar Input Process seg av automatisk.

Alle intern- og leverandørrevisjoner styres og følges opp av Input Process, hvor funn følges opp gjennom avvikssystemet.

Les mer om ISO-standarder på iso.org

Input Process og API

For kunder som har sitt marked innenfor oljesektoren i ASIA eller USA vil det være andre standarder i tillegg til ISO som kan være aktuelle, som API Q1 og API Q2. Dette er standarder som er beslektet med ISO 9001, men skiller seg ut da krav til kontroll på styrende dokumenter er høyere enn i ISO 9001. Input Process er tilpasset å møte API-standarder på samme måte som ISO-standarder.

Les mer om API-standarder på api.org