INPUT PROCESS

Kunde- og leverandørstyring

For sikrere leveranser, sterkere kvalitetskontroll og bærekraftige relasjoner

Modulen for Kunde- og leverandørstyring automatiserer og forbedrer måten bedrifter kommuniserer med kunder og leverandører på. Ved å systematisk følge opp forholdet til leverandører, sørger bedrifter for pålitelige leveranser, god kvalitetskontroll og effektiv håndtering av risiko. Effektiv kundestyring gir bedrifter innsikt i kundenes behov og muliggjør proaktiv problemløsning, noe som bidrar til å bygge langsiktige og lønnsomme relasjoner.

Effektive og heldigitale leverandørutsendelser

Funksjonen for leverandørutsendelser gjør at man enkelt kan sende ut f.eks. en leverandørevaluering til flere leverandører samtidig. Leverandørene vil på sin side motta en e-post med link til en side der de kan svare på spørsmål, laste opp sertifikater og signere dokumenter i et enkelt og intuitivt grensesnitt. Resultatet lastes automatisk inn i leverandørdatabasen hvor du har full oversikt over dine utsendelser og hvilken status de har.

Bedre oversikt over leverandørers godkjenninger og mangler

Leverandørstyringen gir deg oversikt over hvilke leverandører som til enhver tid er godkjent som leverandør til selskapet. Ved hjelp av status (fargekoder) kan du enkelt se når en godkjenning har gått ut på dato, når det nærmer seg frist for neste evaluering/revisjon og hvilke leverandører som er godkjent. 

Automatisk varsling i forkant av leverandørevaluering/revisjon

Du får også oversikt over de leverandører som har mangler i sine leveranser og mulighet til å følge opp disse i saksbehandlingen i avvikssystemet. Systemet vil automatisk varsle deg i forkant av en leverandørevaluering/revisjon slik at du enkelt kan sende ut til de det gjelder, eller at du velger at systemet sender ut automatisk.

Modulen tilbyr en rekke sentrale funksjoner som tar sikte på å effektivisere måten bedrifter håndterer oppfølging av, og kommunikasjon med sine leverandører på. 

Her er noen kjernefunksjoner:

 • Automatisk utsendelse til leverandører
 • Automatisk varslinger i forkant av en leverandørevaluering
 • Integrert elektronisk signering av dokumenter
 • Automatisert opplasting av resultatet
 • Enkelt grensesnitt for leverandører å fylle ut
 • Enkelt å brande siden slik at leverandøren føler seg trygg
 • Masseutsendelse – du kan sende ut til mange leverandører på én gang
 • Matrise for sertifikater
 • Skreddersydde evalueringsskjemaer og maler

Kundestyring gjør reklamasjoner mer strømlinjeformet

Kundestyring gir deg mulighet til å registrere reklamasjoner fra kunder og samtidig håndtere oppgavestyring i forbindelse med reklamasjoner. Systemet gjør jobben med reklamasjoner mer strømlinjeformet slik at du enkelt kan hente ut statistikk osv. Du kan også håndtere andre typer hendelser/avvik opp mot kunder.

 

Alt i alt hjelper Kunde- og leverandørstyring bedrifter med å bli mer effektive, redusere risiko og forbedre samarbeidet, noe som er avgjørende for bærekraftig forretningsvekst.

Modulen for kunde- og leverandørstyring har det du trenger for å ha oversikt og kontroll på kunder og leverandører og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Søke på kunder å leverandører
 • Legge til nye kunder og leverandører med kontaktperson
 • Leverandørgjennomgang med sjekkliste for godkjenning ikke godkjent
 • Automatiske varslinger i forkant av leverandørrevisjon
 • Registrering av dokumenter, avvik osv. på leverandører og kunder.
 • Kategorisering
 • Export til Excel
 • Integrere mot telefonsystem, feks. Zisson.
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Kunde- og leverandørstyring:

 • Oversikt over godkjente leverandører
 • Oversikt over når godkjenning går ut på dato
 • Oversikt over leverandører som har mangler i sine leveranser
 • Risikovurdering av leverandører 
 • Dokumentutsendelse til kunde- og leverandør med elektronisk signering
 • Automatisk arkivering av signerte dokumenter fra leverandører
 • Skreddersydde sjekklister, f.eks. i forbindelse med levarndørevalueringer
 • Automatiske varslinger i forkant av leverandørevaluering/revisjon
 • Hendelse- og avvikregistrering på leverandører og kunder
 • Statistikk over reklamasjoner
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.