INPUT PROCESS

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å holde oversikt over dine kunder og leverandører

Modulen for Kunde- og leverandørstyring gjør det enkelt for deg å registrere og  hente fram hendelser/avvik og dokumenter knyttet til dine kunder og leverandører.

Få oversikt over dine leverandørers godkjenning og mangler

Leverandørstyringen gir deg oversikt over hvilke leverandører som til enhver tid er godkjent som leverandør til selskapet. Du kan også enkelt se når en godkjenning går ut på dato, Du får også oversikt over de leverandører som har mangler i sine leveranser og mulighet til å følge opp dette fra systemet. Det er også mulig å registrere avvik på leverandører. I tillegg kan systemet gi deg automatiske varslinger i forkant av en leverandørrevisjon.

Leverandørene listes opp etter fargekoder:
 • Rødt indikerer at leverandørens godkjenning er utgått

 • Gult viser at leverandørens godkjenning er utgått, men at det er planlagt en ny revisjon

 • Grønt viser at leverandøren er godkjent

Gjør reklamasjoner mer strømlinjeformet med oppgavestyring

Kundestyringen gir deg mulighet til å registrere reklamasjoner fra kunder og samtidig håndtere oppgavestyringen i forbindelse med reklamasjoner. Systemet gjør jobben med reklamasjoner mer strømlinjeformet slik at man i ettertid lettere kan få ut statistikk osv. Man kan også håndtere andre type hendelser/avvik opp mot kunder.

Modulen for kunde- og leverandørstyring har det du trenger for å ha oversikt og kontroll på kunder og leverandører og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Søke på kunder å leverandører
 • Legge til nye kunder og leverandører med kontaktperson
 • Leverandørgjennomgang med sjekkliste for godkjenning ikke godkjent
 • Automatiske varslinger i forkant av leverandørrevisjon
 • Registrering av dokumenter, avvik osv. på leverandører og kunder.
 • Kategorisering
 • Export til Excel
 • Integrere mot telefonsystem, feks. Zisson.
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Kunde- og leverandørstyring:

 • Oversikt over godkjente leverandører
 • Oversikt over når godkjenning går ut på dato
 • Oversikt over leverandører som har mangler i sine leveranser
 • Automatiske varslinger i forkant av leverandørrevisjon
 • Hendelse- og avvikregistrering på leverandører og kunder
 • Oppgavestyring i forbindelse med reklamasjoner
 • Statistikk over reklamasjoner
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.