Konsulenter og forhandlere

Vi samarbeider med utvalgte partnere som leverer og implementerer Input Process. Våre forhandlere tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor kvalitetssikring, HMS og miljøstyring. Alle våre partnere har lang erfaring med KHMS og gode kunnskaper om Input Process.

Det betyr at du kan føle deg trygg på at tjenestene våre partnere leverer er av best mulig kvalitet!

ISOX_LOGO.png

ISOX tilbyr prosessbistand og tjenester knyttet til etterlevelse av lovkrav og standarder, spesielt ISO standardene. ISOX er et norsk AS med kontor på Bekkestua i Bærum.

For selskaper som ønsker å sertifisere seg etter internasjonale ISO standarder kan ISOX bistå både i Norge og internasjonalt. ISOX har også omfattende erfaring som revisorer for ISO standarder, og som tilretteleggere for ISO sertifisering internasjonalt. 

RA Consulting leverer tjenester innen et bredt spekter av HMS, kvalitetsarbeid og ytre miljø med spesialiteter som kulturelle endringsprosesser, BBS (Behavioural Based Safety), KHMS systemimplementering og utvikling, trendanalyse, ulykkesgransking med tyngde på årsaksanalyse. RA Consulting tilbyr også kvalitetsrevisjon (lead auditor) og prosjektledelse opp mot ISO sertifisering.

KONSULENTSAMARBEID

Vi søker flere samarbeidspartnere!

Input Data AS er i vekst, og i den forbindelse ønsker vi å tilknytte oss flere samarbeidspartnere innen kvalitet, HMS, miljøstyring og datasikkerhet.

Input Data AS er et programvareselskap som utvikler ledelses- og kvalitetssystem Input Process Quality Assurance – en programvare for styring av arbeidet med kvalitet, HMS, ytre miljø og datasikkerhet. Ved en leveranse av et slikt system er det ofte behov for konsulenter som har gode kunnskaper innenfor disse fagområdene, samt erfaring med innføring av denne type systemer.

Vi ønsker å komme i kontakt med konsulenter som jobber i dette markedet og som kan være interessante samarbeidspartnere. Vårt ledelses- og kvalitetssystem Input Process kan være et alternativ for dine klienter når det skal velges en programvareløsning.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Gode faglige kunnskaper om én eller flere ISO-standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og/eller ISO 45001, evt. API Q1 og API Q2.
  • Erfaring fra arbeid med KHMS, miljøstyring og kvalitetsledelse
  • Kunnskap om virksomhets- og prosessmodellering
  • Erfaring eller kunnskap om sertifiseringsprosesser iht. ISO, og/eller API
  • Gode IKT-kunnskaper
  • God evne til å formidle og engasjere
  • Selvstendig og initiativrik
  • Strukturert og målrettet
  • Serviceinnstilt

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, spennende produkter, og oppdrag på vegne av de leveransene vi får. For den rette kan vi også tilby forhandlerstatus på vår programvare Input Process.

Høres dette interessant ut?

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte daglig leder Hans Petter Jensen.

+47 951 80 193