INPUT PROCESS

Sjekklister

Hjelper deg å kvalitetssikre arbeidet i praksis.
Perfekt for feltarbeid og internkontroll.

Sjekklistemodulen er et fleksibelt og kraftig verktøy for å styre mange typer arbeid, samtidig som det er et effektivt hjelpemiddel for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessen.

Sjekklister er et uvurderlig hjelpemiddel når man skal kvalitetssikre og dokumentere at et stykke arbeid er utført og gjennomført etter avtalt metode/prosedyre, og et effektiv verktøy til å samle inn data som sier noe om hvilken jobb som er gjort og hva som er gjort.

Når er det behov for å bruke sjekklister?
 • Ved kritiske målepunkter i en prosess,

 • Ved behov for å etterprøve et stykke arbeid

 • Ved behov for dokumentasjon ved feks. internkontroll

Avviks- og saksbehandling av sjekkpunkter

I sjekkliste-modulen kan du og sette status som ok, ikke ok og ikke sjekket på punktet og opprette avviksrapporter på hvert enkelt sjekkpunkt.  Avviket kan sendes direkte til ansvarlig, eller til valgt mottaker.

Ansvarlig kan enkelt identifisere hvor avviket har oppstått, og eventuelt sjekke foto for detaljer, og foreta en saksbehandling av avviket direkte i systemet hvis dette er ønskelig.

Les mer
Del sjekklistene på en effektiv måte

Sjekklister kan enkelt og effektivt deles med dem som skal bruke dem. Dette gjøres basert på at de er medlemmer i et prosjekt og/eller at de har en rolle i systemet som gjør at de skal være mottaker av en gitt type sjekklister.

Tilpasset smarttelefon og nettbrett. Ideelt for feltarbeid!

Alle sjekklister fylles på ut på en smarttelefon eller nettbrett via iP Mobile (app) og sendes til Input Process (i skya) når sjekklisten er fylt ut.

Varsel ved periodisk sjekk

Ved periodisk sjekk kan de som skal utføre sjekken få en melding om dette med tidspunkt for når denne skal gjøres, som feks. daglig, ukentlig, månedlig, eller årlig.

Automatisk rapportering til ledelse

Prosjektleder kan få beskjed når en sjekkliste er fylt ut, eventuelt også når den skal fylles ut slik at du har full kontroll på at tingene går som de skal.

Gode muligheter for rapportering

Alle resultater av utfylte sjekklister gjøres tilgjengelig gjennom Input Process rapporteringssystem. Der kan du innhente rapporter som f.eks. kunderapport på utført arbeid (med bilder) og periodisk rapport til prosjektleder osv.

Eksempel på bruksområder
 • Vernerunder
 • Elsikkerhet
 • Sikkerhetsrunder
 • Brannsyn
 • Revisjon
 • Produkttester
 • Kontroll med produksjon, f.eks. ved graving
 • Byggeprosesser

Modulen for sjekklister er ideell for feltarbeid og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Effektiv datafangst med nettbrett eller smarttelefon
 • Integrert med andre moduler i IP, f.eks. prosjekt-, utstyr- og dokumentmodulen.
 • Automatisk lagring og strukturering av resultater
 • Oppretter avvik direkte i IP, enkelt å behandle og lukke saker
 • Få opp resultatet direkte i en PDF
 • Styrt synkronisering mellom server og mobile enhet
 • Offline-funksjoner, registrer data offline og send inn når du er online igjen
 • Malbasert (sjekklistemaler)
 • Mulighet for bilder, avvik og merknadstekster på hvert sjekkpunkt
 • Styring av hvem som ser hvilke sjekklister
 • Varslinger om gjennomføring (før gjennomføring av sjekk)
 • Varslinger ved innsending (etter gjennomført sjekk)
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Sjekklister:

 • Avviks- og saksbehandling av sjekkpunkt
 • Oversikt over status på hvert enkelt sjekkpunkt
 • Enkelt og dele sjekklister
 • Varsling ved periodisk sjekk
 • Automatisk rapportering til ledelse
 • Gode muligheter for rapportering
 • Jobb fra smarttelefon eller nettbrett
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process Dokumentmodul.

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.