INPUT PROCESS

iP Mobile

Ta kvalitetssikringen et steg lenger. Gjør den mobil.

Med appen iP Mobile får du et mobilt kvalitetssystem hvor du har kvalitetssystemet tilgjengelig til enhver tid. Ideell for felt- og prosjektarbeid!

Gjør innrapporteringen av hendelser enklere

iP Mobile er utviklet for å lette datafangsten for innrapportering av hendelser som avvik, endringer og forbedringsforslag. Ved innsending går avviket direkte til koordinater for behandling, eller du kan velge mottaker fra en liste.

Legg ved bilder som dokumentasjon

iP Mobile lar deg enkelt kombinere bilde og tekst for å dokumentere en hendelse som f.eks et avvik eller et forslag til forbedring m.m. Du kan også ta bilder og legge ved sjekkpunktene i en sjekkliste for kontroll og dokumentasjon på utført arbeid.

Ha dokumenter lett tilgjengelig når du trenger dem

Med dokumenter lett tilgjengelig på mobilen kan du enkelt hente opp prosedyrer, sjekklister osv. når du trenger dem.

Full oversikt og enkel tilgang til prosjekter

Du har full oversikt over alle saker sortert på dagens saker, siste 7, 14, 21 eller 365 dager. Statistikken vises i et stolpediagram med type hendelse på x-aksen og antall på y-aksen. Det skilles mellom åpne og lukkede saker. Du få direkte tilgang til sakene ved å trykke på ønsket stolpe i stolpediagrammet.

Tilpass systemet etter ditt behov

Input Process settes opp etter ønske fra hver enkelt kunde. Disse innstillingene vil også gjelde for IP Mobil og overføres automatisk ved innlogging. Dette gjelder for eksempel:

 • hvilke roller de forskjellige brukere skal ha

 • hvilke maler man skal bruke for registrering av avvik og hendelser

 • hvilke sjekklister man skal ha tilgang til

 • hvilke språk skal være tilgjengelig, osv.

Ideell for felt- og prosjektarbeid

Med iP Mobile har du alltid kvalitetssystemet tilgjengelig der du er, og du trenger heller ikke være tilkoblet internett under bruk. Dine data lagres lokalt på nettbrettet eller mobilen. Perfekt for deg som ønsker enkel tilgang til kvalitetssystemet ute i felten.

iP Mobile app er gratis å laste ned

Du kan laste ned appen på Apple Store for iOS, eller Google Play for Android.

 

         

Se alle funksjoner
 • Identifisering av sjekkpunkter/aktiviteter vha. strekkoder på IPMobile.
 • Kontrollere kritiske punkter/aktiviteter gjennom sjekklister vha. IPMobile.
 • Alle sjekklister samles under hver prosessaktivitet.
 • Tilgang til alle prosesser på IPMobile.

Det er flere gode grunner til å velge iP Mobile:

 • Kan brukes på både smarttelefon og nettbrett
 • Enkelt å registerere hendelser som avvik, forbedringsforslag og endringer
 • Enkelt å dokumentere med bilder
 • Ha sjekklister og prosedyrer alltid tilgjengelig
 • Lokal lagring av data – trenger ingen internettforbindelse
 • Perfekt for feltarbeid
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

 

iP Mobile har mange bruksområder
iP Mobile har mange bruksområder og funksjoner. Her er noen kjernefunskjoner.

Registrering av hendelser

Enkel innrapportering av hendelser som avvik, endringer og forbedringsforslag med mulighet til å legge ved bilder.

Dokumenter

Kjapp tilgang til alle dokumenter som prosedyrer og kontrakter o.l.

Prosjekter

Ha full oversikt over prosjekter, med mannskapslister og timeregistrering.

Utstyrskontroll

Full kontroll over utstyr mht. kalibrering og service med tilgang til dokumenter og sjekklister.

Sjekklister

Bruk sjekklister aktivt og legg ved bilder på sjekkpunkt for bedre kontroll og dokumentasjon på utført arbeid.

Strekkode

Bruk strekkoder i felten for direkte tilgang til sjekklister o.l.

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.