INPUT PROCESS

Prosjektstyring

Ta med deg kvalitetssystemet inn i prosjektet og få bedre kontroll på kvalitetssikringen

Prosjektmodulen i Input Process benytter seg av prinsippene i kvalitetssikring og integrerer disse sømløst i prosjektarbeidet – med oppgaver, dokumenter og avvikhåndtering m.m.

Ved prosjektarbeid er det ofte en utfordring å ivareta kvalitetssikring på en tilfredsstillende og effektiv måte internt i prosjektet, samtidig som man skal forholde seg til det generelle kvalitetssystemet.

Sømløs og synkronisert kvalitetsikring

I Input Process er prosjektmodulen fullintegrert – dermed blir alle oppgaver, dokumenter, sjekklister og avvik synkronisert med det generelle kvalitetssystemet.

Med prosjektmodulen drar du altså fordeler av det generelle kvalitetssystemet slik at både prosjekt og kvalitetssystem er synkronisert og oppdatert. Dermed får du med deg alle endringer ut i prosjektet samtidig som endringene blir oppdatert generelt i systemet.

I tillegg finnes det gode muligheter for prosjektrapportering, hvor du også kan filtrere på prosjekt i rapporter og statistikker for senere bruk.

Med integrert app. Perfekt for feltarbeid!

Prosjektmodulen er integrert med appen iP Mobile slik at all datafangst kan gjøres der prosjektet er fysisk. I appen får du blant annet tilgang til:

 • Dokumenter

 • Prosedyrer

 • Sjekklister

 • Avvikhåndtering m.m.

Prosjektmodulen har det du trenger for å ha oversikt og kontroll på prosjekter og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Faser og oppgaver
 • Samle dokumenter som gjelder for prosjekt
 • Registreringer av ikke-reviderbare dokumenter
 • Avviks- og hendelsesregistrering
 • Kobling av avvik mot prosjekt
 • Sjekklister
 • Mannskapsliste
 • Prosjektdeltagere (etter roller)
 • Timeregistrering
 • Risikoanalyse
 • Prosjektrapport
 • Fremdriftsplan
 • Integrert med iP Mobile (app)
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Prosjektstyring:

 • Sømløs interaksjon mot resten av kvalitetssystemet
 • God kvalitetssikring av prosjekter
 • Risikoanalyse
 • Bedre kostnadskontroll
 • Kontroll på kompetanse og krav på prosjektdeltagere
 • Integrert timeregistrering
 • Integrert app
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process Dokumentmodul.

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.