INPUT PROCESS

Kurs og kompetanse

Ta vare på dine ressurser

Har du oversikt over det som finnes av kompetanse og krav til kompetanse i din virksomhet? Modulen for kurs og kompetanse tilbyr en brukervennlig måte å holde orden på dette.

De ansattes kompetanse. En uvurderlig ressurs

Hvis dine ansatte er trygge på den jobben de gjør smitter den tryggheten over på kunder og leverandører. Men hvordan kan du vite at alle ansatte har den kompetansen som kreves i forhold til de arbeidsoppgaver og roller de til en hver tid har? Og hvordan kan du sørge for at de ansatte får nok utfordringer?

Dette er essensen av kompetansestyring og  kurs- og kompetansemodulen hjelper deg å styre HR-arbeidet ønsket retning.

Forbedre HR-arbeidet

Med kurs- og kompetansemodulen får du gode muligheter og verktøy til å forbedre HR-arbeidet i din virksomhet, og du får:

 • Oversikt over all kompetanse  i din virksomhet med egen kompetansematrise

 • Oversikt over krav til kompetanse iht. stilling/rolle

 • Kontroll over kompetanseutviklingen til dine ansatte med kursplanlegger og periodisk oppfølging av kurs m/ varsling

 • Et verktøy til å forbedre HR-arbeidet i virksomheten

 • Organisasjonskart

Kurs- og kompetansemodulen har det du trenger for å holde orden på kurs og kompetanse og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Organisasjonskart
 • Kompetansekrav iht. stilling/rolle
 • Kompetansematrise
 • Kurs- og kompetanseregistrering på bruker
 • Periodisk oppfølging av kurs ol. med varsling
 • Kursplanlegger
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Kurs og kompetanse:

 • Kompetansematrise
 • Oversikt over krav til kompetanse
 • Kursplanlegger
 • Periodisk oppfølgning av kurs m/varsling
 • Organisasjonskart
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.