INPUT PROCESS

Avvikshåndtering

Nøkkelen til kontinuerlig forbedring og fornøyde kunder

Nøkkelen til fornøyde kunder er å ha full kontroll på avvik og hendelser. Dette gir vesentlig bedre produkter og leveranser – og man unngår å gjenta sine feil om og om igjen.

Et levende kvalitetssystem krever kontinuerlig oppfølging i form av et system for registrering, behandling og måling av hendelser. Dette er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring, og Input Prosess modul for avviks- og hendelseshåndtering hjelper deg med å håndtere dette på en effektiv og sikker måte .

Ferdigdefinerte avviks- og hendelsestyper samt malsystem tilpasses din virksomhet

I Input Process er avviksbehandlingen basert på et ferdigdefinert sett med avviks- og hendelsestyper som tilpasses din virksomhet. Videre registreres avvik ved bruk av ferdigdefinerte maler som også tilpasses din virksomhet. Dette gjør at du kun behøver å fylle ut minimalt med informasjon da den forhåndsdefinerte malen gjør dette for deg.

Integrert app gjør registreringen enda enklere!

Avviksmodulen er integrert med appen iP Mobile som hjelper deg å lette datafangsten for innrapportering av hendelser.

Med iP Mobile har du alltid avviksmodulen tilgjengelig på smarttelefon, og du behøver kun å være tilkoblet internett ved oppdatering av maler o.l og ved innsending av hendelser. Dine data lagres lokalt på smarttelefonen og du kan sende avvik når du er tilbake på nett.

Les mer
Risikovurdering av hendelser

Ved å registrere og belyse de uønskede hendelsene kan du også vurdere hvilken risiko de utgjør og deretter planlegge, og iverksette korrigerende tiltak. Slik kan du over tid redusere antallet uønskede hendelser og kostnadene forbundet med dem.

Ved å kontinuerlig sammenligne resultatene fra risikoanalysen med uønskede hendelser kan du aktivt foreta korrigerende tiltak og dermed forbedre risikoanalysen. Dette utgjør en viktig del av det risikoreduserende arbeidet. Les mer om risikovurdering.

Det du trenger for å styre virksomhetens forbedringsarbeid

Å forbedre virksomhetens prosesser krever kontinuerlig registrering og oppfølging av hendelser. Avviksmodulen har det du trenger for å styre forbedringsarbeidet:

 • Avviks- og hendelsesregistrering
 • Avviksstatus
 • Hendelsesklassifisering
 • Risikovurdering
 • Varsling
 • Korrigerende og preventive tiltak
 • Saksbehandling
 • Oppgavebehandling
 • Rapporter

Avviksmodulen er et kraftig verktøy for avvikshåndtering og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Rollestyrt avvikshåndtering, med automatisk sending av avvik til sakbehandler
 • Malbasert avvikshåndtering, mindre registrering for brukeren
 • Prosjektstyrt avvikshåndtering – også fra sjekklister og prosess)
 • Saksbehandling med risikovurdering
 • Flere kan delta på en saksbehandling med fordeling av tiltak til flere
 • Oppgaver/tiltak – periodiske oppgaver med varsling, korrigerende og preventive tiltak
 • Utfør saksbehandlingen Kanban prinsipper
 • Hendelsesklassifisering med ferdigdefinerte feiltyper
 • Årsaksetterforskning, standard 5 Why, eller egen metode for etterforskning.
 • Risikovurdering av hendelser
 • Avviksmaler (HMS, ISO mfl.)
 • Kunde- og leverandørstyring
 • PDF rapporter for hendelser og saker
 • Automatisk varsling på epost, ved lukking av sak, utløp saksfrist osv.
 • Eksport av søkeresultat til Excel og PDF
 • IP Mobile: feltregistrering av hendelser/avvik
 • Status på avvik – mine/org. og åpne/lukkede
 • Full e-post historikk på en sak
 • Opprette ny hendelse basert på tidligere hendelser
 • Legg ved dokumenter og bilder til en sak
 • Statistikk og rapportering (her behøves utdypende informasjon)
 • Fleksibelt oppsett av avviksrapporteringen og hva som må fylles ut av data
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Avviksbehandling:

 • Saksbehandling
 • Oppgavebehandling med periodiske oppgaver med alarm
 • Hendelsesklassifisering med ferdig malsystem
 • Årsaksetterforskning
 • Korrigerende og preventive tiltak
 • Risikovurdering
 • Rapportbeskrivelser
 • Rapportgenerator og monitorering med statistikker
 • Automatisk varsling av oppgaver på e-post
 • Konfigurerbart rapporteringsskjema
 • Gode søkemuligheter med eksport til Excel
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

 

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Med integrerte verktøy for prosessmodellering og høring.

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.