INPUT PROCESS

Dokumentstyring

Riktig dokument til enhver tid

Dokumentmodulen i Input Process er et komplett og kraftig verktøy for å styre og håndtere alle typer dokumenter. Målet er å gjøre riktig informasjon lett tilgjengelig til enhver tid og dokumenthåndtering enkelt.

Dokumentmodulen hjelper deg å styre alt av rutiner, prosedyrer, instrukser, referater, kontrakter og andre type dokumenter og inneholder alle nødvendige funksjoner et moderne dokumentstyringssystem bør ha for å imøtekomme ISO-standarders krav til ledelsessystemer om å ha dokumentert informasjon.

Prosessbasert grensesnitt gir økt forståelse for virksomhetens prosesser

Dokumentmodulen er prosessbasert og støtter ISO:9001 krav om prosessorientert tilnærming, og du har mulighet til å bygge et prosessbasert grensesnitt med systemets innebygde verktøy for prosessmodellering. Du vil da få en grafisk presentasjon av virksomhetens prosesser med et grensesnitt til underliggende og relaterte dokumenter. 

Et prosessbasert grensesnitt gjør det enkelt å finne frem til aktuelle dokumenter, samtidig som det gir brukerne god forståelse for de ulike prosessene, og hvilken påvirkning de har på hverandre. Arbeidet med dokumenter blir dermed svært enkelt og oversiktlig.

Bibliotek for internkontroll-/kvalitetssystemet

Du kan også legge dokumenter i en tradisjonell mappe/bokstruktur som vil fungere som et bibliotek over hele internkontroll-/kvalitetsystemet.

Automatisk HTML-generering med direktevisning på skjermen

Alle dokumenter blir automatisk generert til html og PDF og kan ses direkte i nettleseren. Dermed slipper du å bruke unødvendig tid på å åpne dokumenter i originalformat.

Fordi dokumentene er html-generert kan de også bli en del av virksomhetens intranett hvis det er ønskelig.

Les mer
Rask gjenfinning av dokumenter gjennom effektive søk

Alle dokumenter lagres direkte i databasen og vil være søkbare gjennom et effektivt søkeskjema, eller i fritekst vha. systemets indekserte søkemotor.

Automatiske revisjoner gjør vedlikeholdet enklere

Ved endringer og revisjoner av et dokument blir alle underliggende og relaterte dokumenter automatisk flagget slik at oppdateringen går enklere.

Ivaretar hele livssyklusen til din virksomhet med full historikk

Alle prosesser og meldinger vedrørende dokumenter, publiseringer, distribusjoner, revisjoner, godkjennelser og endringer blir automatisk loggført av systemet med fullstendig historikk.

Knytt dine dokumenter til prosjekter

Alle dokumenter kan knyttets til et prosjekt i Prosjektmodulen. Slik får du tilgang til akkurat det som er nødvendig for å kvalitetssikre akkurat dette prosjektet, samtidig som du holder orden på dokumentversjoner ved at du oppdaterer dokumentet kun ett sted.

Forbedre virksomheten kontinuerlig over tid med ISO og API

Dokumentmodulen er utviklet i tråd med ISO 9001 og 14001, samt API Q1 og Q2, og virksomheten kan selv implementere sine egne metoder for dokumentstyring. Et prosessbasert kvalitetssystem vil derfor fylles med innhold som er unikt for hver enkelt virksomhet. Det er også tatt høyde for at virksomheten både vil utvikle seg over tid og at målsetningene derfor kan endre seg. Les mer om standarder (ISO og API)

Dokumentmodulen er et kraftig verktøy for dokumentstyring og inngår i styringssystemet Input Process. Og som alle moduler i Input Process er de fullintegrert med hverandre og kan brukes sammen, eller hver for seg.

Se alle funksjoner
 • Prosessmodellering i Visio og MxGraph
 • Revisjon m/varsling
 • Høring
 • Publisering med tre nivåer for godkjenning
 • Distribusjon basert på roller og e-postlister
 • Historikk på e-post
 • Tilgangskontroll basert på roller
 • Søkemotor
 • Registreringer
 • Maler
 • Dokumentkort (med mulighet for duplisering)
 • Tekstbehandler
 • Automatisk generering til HTML og PDF ved publisering (av Microsoft Office dokumenter)
 • Kryssreferanser til andre søk, prosjekter og roller
 • Bøker/bokstruktur
 • Varsling
 • Låsing av utgitte dokumenter
 • Import av ett eller flere dokumenter
 • Bildearkiv
 • Samsvarsvurdering
 • Skybasert
 • Forhåndsvisning
 • Dokumentstatus (min og org.)
 • Flere språk

Det er flere gode grunner til å velge iP Dokumentstyring:

 • Dokumentmodulen er fleksibel og kan tilpasses bedriftens behov for eget design på maler, menyer, profilering etc.
 • Integrerte verktøy for prosessmodellering
 • Rask gjenfinning av dokumenter/data med systemets innebygde søkemotor
 • Hurtigmeny til egne dokumenter
 • Dokumentregistrering direkte i dokumentet som blir lagret i databasen
 • Integrert funksjon for høring
 • Direkte visning av dokumenter i nettleser
 • Støtter de fleste filformater
 • Tilgjengelig både på web og APP
 • HTML-publisering av dokumenter
 • Malsystem med eget design på dokumenter
 • Supportavtale
  Vår obligatoriske supportavtale gir deg den støtte og hjelp du behøver for å bli 100%  fornøyd med ditt valg av Input Process.

Trenger du assistanse med kvalitetssystemet eller innholdet?
Se hva våre konsulenter kan hjelpe deg med!

Andre moduler

Prosess- og virksomhetsmodellering

Modul for å oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Med integrert tegne/modelleringsverktøy.

Avvikshåndtering

Registrering, behandling og måling av hendelser er kjernen i det forebyggende arbeidet med kvalitetssikring. Avviksmodulen hjelper deg med dette.

Risikovurdering

Ved å identifisere og risikoanalysere prosesser og hendelser kan du vurdere hvilken risiko de utgjør, og deretter iverksette tiltak.

Kurs og kompetanse

De ansattes kompetanse er en uvurderlig ressurs. Med denne modulen får du oversikt over hva som finnes av kompetanse i din virksomhet.

Prosjektstyring

Ta med deg ditt kvalitetssystem inn i dine prosjekter, og få kontroll på oppgaver, avvik, dokumenter, sjekklister og risiko knyttet til prosjektet.

Sjekklister

Lag dine sjekklister i Input Process og ta de i bruk gjennom iP Mobile, hvor du kan legge til bilder, avvik osv. Egner seg perfekt for feltregistrering!

Kunde- og leverandørstyring

Hjelper deg å ha oversikt over dine kunder og leverandører.

Utstyrskontroll

Gir oversikt og kontroll over alt av kalibreringspliktig verktøy og utstyr. Gjør virksomheten forberedt til periodisk kontroll.

iP Mobile (app)

Ta kvalitetsikringen et steg lengre med iP Mobile. Ideell til felt- og prosjektarbeid.