Personvernerklæring

Versjon 2020:01 Publisert: 06.07.2020

Vi i Input Data AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss, og hvordan vi som behandlingsansvarlig behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres av Input Data når du besøker og bruker våre nettsider, som f.eks ved å kontakte oss. Den forklarer hvorfor og hvordan vi samler inn og behandler informasjon om deg. Den forklarer også hvordan vi tar hensyn til ditt personvern og hvilke rettigheter du har overfor oss.

For andre produkter og tjenester som er levert av Input Data AS er det egen databehandleravtale som gjelder.

Ta gjerne kontakt med oss på support@inputdata.no for mer informasjon.

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Hvilke personopplysninger behandles?
 3. Hva bruker vi personopplysningene til?
 4. Hvem deler vi personopplysninger med?
 5. Hvordan og hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
 6. Dine rettigheter
 7. Hvordan slette dine personopplysninger?
 8. Endringer i personvernerklæringen
 9. Kontaktinformasjon

1. Behandlingsansvarlig

Input Data, representert ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som utføres i virksomheten.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, som for eksempel navn og kontaktinformasjon, IP-adresse osv.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven, og vi som behandlingsansvarlig vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med gjeldende regelverk.

2. Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler personopplysninger fra besøkende på våre nettsider og personer som sender henvendelser til oss.

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, kan vi ha disse opplysningene om deg:

 • navn
 • firmanavn
 • kontaktperson
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som e-poster sendt mellom oss.
 • informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

3. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.
 2. Besvare henvendelser via kontaktskjema: Hensikten ved innsamling av personopplysninger fra kontaktskjema er for å kunne imøtekomme deg som kunde, samarbeidspartner, eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt, identifisere ditt behov, og for å kunne sette opp møter og eventuelle tilbud.
 3. Tilby nyhetsbrev: Har du samtykket til å motta nyhetsbrev brukes din e-post for utsendelse av nyhetsbrev, i tillegg til et eventuelt kundeforhold. Vi bruker tjenesten MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev. Her kan vi bla. se om du har åpnet e-posten og klikket på lenker. Dette er nyttig for å finne ut hvilket innhold som er interessant for våre følgere. Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen. MailChimps privacy policy kan du lese her
 4. Yte kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

4. Hvem deler vi personopplysninger med?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Input Data kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Følgende underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Input Data er:

5. Hvordan og hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Informasjonen innhentes via bruk av våre nettsider, kontaktskjema, eller via påmelding på vårt nyhetsbrev på inputdata.no.

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

6. Dine rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rettigheter som skal ivareta ditt personvern. Du kan be oss om å:

 • gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • gi deg en kopi av personopplysninger om deg
 • oppdatere dine personopplysninger
 • slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
 • begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet
 • trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Hvordan slettes opplysningene?

Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter support@inputdata.no.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende dine personopplysninger, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Hans Petter Jensen, daglig leder Input Data AS Telefon: + 47 94 97 00 Mobil: + 47 951 80 193 E-post: hp@inputdata.no Adresse: Bruket 31, 1621 Gressvik, Norway