Konsernmodell

Har du flere avdelinger og divisjoner å holde kontroll på?

Input Process Konsernmodell gir deg full kontroll på flyten av data mellom ulike avdelinger og divisjoner. Du bestemmer selv hvordan du bygger din konsernmodell, og du styrer dette ned til minste detalj.

Styr konsernet ned til minste detalj

Med konsernmodellen styrer du hvor et dokument skal gjelde ved publisering – på avdelingsnivå, virksomhetsnivå, divisjonsnivå, eller for hele konsernet. Systemet henter da automatisk frem relevante dokumenter, basert på hvor i organisasjonen den innloggede brukeren hører hjemme.

For selskaper med flere virksomhetsområder er det avgjørende at man kan håndtere både lokale og sentrale behov. Konsernmodellen ivaretar dette på en effektiv måte, og gjør det enkelt å behandle data på tvers av virksomhetsområdene.

Tilpasset statistikk

Alle dokumenter og statistikker kan hentes ut sentralt og lokalt, og du bestemmer hvem som skal ha tilgang til hva.

Bygg og utvid underveis

Det er enkelt å legge til divisjoner og nye forretningsområder underveis, det betyr at man kan starte i det små og vokse ettersom behovet melder seg.

Dersom du har et konsern med virksomhet i flere land kan du opprette en divisjon for hvert enkelt land. De respektive brukerne vil da kun se de dokumenter og avvik som gjelder for sitt land/divisjon. Man har også mulighet til å operere med forskjellige språk i de ulike land. Konsernets ledelse kan likevel kjøre ut statistikk for hele konsernet uavhengig av språk. Man får den samme oversikten uten å ha det samme språket for alle land/divisjoner. Her kommer styrkene til Input Process Konsernmodell virkelig til sin rett.

Separatejuridiske enheter

Konsernmodellen fungere også der man ønsker flere separate juridiske enheter samlet i ett system. F.eks. en industripark der det er felles rutiner for leietakere.

Høres dette interessant ut for din virksomhet?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om Input Process Konsernmodell

Les mer om Input Process